Dịch vụ phát triển phần mềm

Đội ngũ.

Gặp gỡ các thành viên của chúng tôi.

Phan Xuân Chánh

Founder & Owner
Back-end dev

Bùi Đức Huy

Founder & Owner

Back-end dev

Nguyễn Hữu Đông Khanh

Founder & Owner
Back-end dev

Back-end dev

Back-end dev

Front-end dev

Dịch vụ của chúng tôi.

Có kinh nghiệm trong phát triển
các phần mềm bằng ASP.NET và WordPress.

Công cụ

Chúng tôi làm việc trên những công cụ mạnh mẽ như Visual Studio, Visual Studio Code, dbForge,…

Nhóm

Quản lý đội ngũ bằng những phần mềm chuyên nghiệp như Microsoft Teams

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc được thiết kế để phù hợp với từng dự án cụ thể.

Phone Consultation

Morbi sagittis congue nunc, non placerat enim luctus sed. Sed a ligula neque. Integer id volutpat nibh, et dictum ante.

Quản lý dự án

Chúng tôi quán lý các dự án trên 2 nền tảng chính là GitHub và AWS Code Commit.

Real-life Strategy

Mauris euismod nisi sed feugiat tempus. Integer lectus justo, luctus vitae sem sit amet, convallis pretium libero rutrum.

Đặt yêu cầu.

Định giá cho mọi dịch vụ.

ASP.NET Framework

MVC, API

1 triệu – 10 triệu VND

 1. Phát triển website theo yêu cầu
 2. Thiết kế kiến trúc hệ thống theo nhiều mức độ khác nhau.
 3. Làm việc trên CSDL MSSQL, MySQL.
 4. 1 năm hỗ trợ.

ASP.NET Core

MVC, API, GRPC, Microservices

1 triệu – 20 triệu VND

 1. Phát triển website theo yêu cầu.
 2. Thiết kế kiến trúc hệ thống theo nhiều mức độ khác nhau.
 3. Làm việc trên CSDL MSSQL, MySQL.
 4. 1 năm hỗ trợ.

WordPress

Landing Page

100.000 – 3 triệu VND

 1. Tạo các web landing page phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
 2. Thiết lập các giải pháp bảo mật cho website.
 3. 1 năm hỗ trợ.

NodeJS

1 triệu – 3 triệu VND

 1. Phát triển website theo yêu cầu.
 2. Thiết kế kiến trúc hệ thống theo nhiều mức độ khác nhau.
 3. Làm việc trên CSDL MSSQL, MySQL.
 4. 1 năm hỗ trợ.